Zbrodnia katyńska

Zbrodnia katyńska

Lekcja oparta na prezentacji multimedialnej. W trakcie zajęć omawiamy sytuację Polski i Polaków po 17 września 1939 r., stosunki polsko – sowieckie w czasie II wojny światowej, sporo miejsca poświęcamy sprawie kłamstwa katyńskiego.
Rozmawiamy też o powojennych losach rodzin zamordowanych oficerów i pokazujemy stosunek społeczeństwa polskiego do kłamstwa katyńskiego.

Zajęcia trwają 45 minut.

Rezerwacji prosimy dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem

INFORMACJE I ZAPISY
Dział Edukacyjny MHP
tel. 22 211 90 47
e-mail: oferta.edu@muzhp.pl