Konspiracja w XIX w.

Konspiracja w XIX wieku.

Warsztat historyczny dla młodszych uczniów ukazujący historię walki o niepodległość Polski. Na podstawie rozmowy nauczającej i wykonywanych zadań, uczniowie poznają warunki życia w kraju pod zaborami, przyczyny wybuchu kolejnych powstań narodowych, nazwiska najważniejszych postaci i faktów związanych z tymi wydarzeniami.

Lekcja dla klas IV-VI.

Zajęcia trwają 45 minut.
Rezerwacji prosimy dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem.

INFORMACJE I ZAPISY

Dział Edukacyjny MHP
tel. 22 211 90 47
e-mail: oferta.edu@muzhp.pl