Przystanek Niepodległość

Prezentacja filmu dokumentalnego "Przystanek Niepodległość".

Lekcja połączona z prezentacją filmu zrealizowanego dla MHP przez Zofię Kunert p.t. „Przystanek Niepodległość” poprzedzona wykładem o najważniejszych wydarzeniach polskiej drogi do niepodległości.
Każda z trzech części filmu dotyczy różnych aspektów powstania niepodległego państwa: sytuacji międzynarodowej, pierwszych aktów prawnych, budowy granic II Rzeczypospolitej.


Zajęcia trwają 45 minut.

Rezerwacji prosimy dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem

INFORMACJE I ZAPISY
Dział Edukacyjny MHP
tel. 22 211 90 47
e-mail: oferta.edu@muzhp.pl