Karski i jego czasy

„Jan Karski i jego czasy” to tytuł internetowego pakietu edukacyjnego stworzonego przez Muzeum Historii Polski.

Materiał, którego podstawą jest życiorys emisariusza pokazuje szeroki kontekst jego działalności.Zawarte w pakiecie materiały dotyczą m.in. tematyki okupacji niemieckiej w Polsce, Polskiego Państwa Podziemnego i sytuacji ludności żydowskiej. W skład pakietu wchodzą także propozycje scenariuszy lekcji. Lekcji nie tylko historii, ale i języka polskiego, etyki, czy godziny wychowawczej. Jego niewątpliwym atutem jest możliwość wykorzystywania materiałów na wielu ścieżkach szeroko pojętej edukacji humanistycznej. Tak przygotowany materiał wpisuje się w założenia nowej podstawy programowej, jak i podstawy dla uczniów polskich uczących się za granicą.
Pakiet odwołuje się do metody case study - na „wielką” historię patrzymy przez los jednostki i za jego pomocą pokazujemy najważniejsze aspekty rzeczywistości, w której żył i działał Jan Karski. Wieloaspektowość przygotowanego pakietu pozwoli na jego realizację metodą projektu.

Pakiet znajduje się na stronie www.karski.muzhp.pl