Tematy lekcji

Wybierz dokument:

Jan Karski – próba odtworzenia biografii

Jan Karski – próba odtworzenia biografii Podczas lekcji uczniowie, korzystając ze źródeł historycznych, zapoznają się z kolejnymi etapami życia Jana Karskiego. czytaj dalej

Struktura państwa polskiego w czasie II wojny światowej

Struktura państwa polskiego w czasie II wojny światowej Uczniowie poznają struktury najwyższych władz państwowych II RP i Polskiego Państwa Podziemnego. czytaj dalej

Nie tylko Karski

Nie tylko Karski Podczas spotkania uczniowie, na podstawie tekstów źródłowych, dowiadują się o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków. czytaj dalej

Co się robi na Mętowie – analiza tekstu źródłowego

Co się robi na Mętowie – analiza tekstu źródłowego Zajęcia poświęcone analizie tekstu źródłowego związanego z sytuacją ludności żydowskiej w Polsce. czytaj dalej

Postawy Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej

Postawy Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z postawami ludności polskiej wobec ludności żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej. czytaj dalej