Rok Karskiego

6 grudnia Sejm RP ustanowił rok 2014 Rokiem Jana Karskiego. Muzeum Historii Polski jest jednym ze współinicjatorów tej inicjatywy. Od ponad 3 lat MHP realizuje program Jan Karski. Niedokończona misja, objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W nadchodzącym roku przypada 100. rocznica urodzin Emisariusza.

„Świadectwo życia, misji i osiągnięć uczyniło Karskiego wybitną postacią w wymiarze międzynarodowym, a bogate dziedzictwo jakie pozostawił, posiada wymiar ponadczasowy, będąc moralnym drogowskazem dla młodych pokoleń” – czytamy m.in. w uchwale sejmowej.


– „Ustanowienie Roku Karskiego jest w dużej mierze efektem starań Muzeum Historii Polski, które realizuje dziesiątki projektów popularyzacyjnych i edukacyjnych. Od początku zabiegaliśmy m.in. w Sejmie, Senacie i Kancelarii Prezydenta o szczególne uczczenie 100-lecia urodzin tej niezwykłej postaci” – ocenił dyrektor MHP Robert Kostro.

Zanim doszło do uchwalenie przez Sejm Roku Jana Karskiego, Komisja Kultury i Środków Przekazu podkreśliła wagę upowszechniania wiedzy o historii i wartościach, które reprezentował Jan Karski, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Jak mówił w Sejmie poseł Andrzej Dąbrowski „Jan Karski jest bohaterem ludzkości, a jego dziedzictwo ma niezwykłe znaczenie dla ludzi w Polsce i na świecie”.

Starania o ustanowienie Roku Karskiego rozpoczął Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski składając wniosek do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz. Wniosek poparły wszystkie kluby poselskie. Muzeum Historii Polski wraz z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego skierowały list poparcia dla ustanowienia Roku Karskiego w stulecie Jego urodzin na ręce przewodniczącej sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej.

Muzeum Historii Polski od 2010 roku prowadzi intensywne działania na rzecz popularyzacji i przywrócenia pamięci o czynach i osobie Jana Karskiego w Polsce i zagranicą. Program Jan Karski. Niedokończona misja jest realizowany we współpracy z siecią partnerów krajowych i międzynarodowych m. in. Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego i Jan Karski Educational Foundation, instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. W ramach programu organizowane są różnorodne działania i wydarzenia m.in. wystawy, warsztaty edukacyjne, panele dyskusyjne, konferencje i pokazy filmów. W nadchodzącym roku planowane są konferencje krajowe i międzynarodowe, wydarzenia edukacyjne, wystawy w Polsce i na świecie oraz imprezy artystyczne. Więcej informacji o planowanych działaniach: www.jankarski.org

W ramach Roku Jana Karskiego Muzeum przygotowało specjalną ofertę edukacyjną: lekcje, warsztaty dla nauczycieli i pakiet edukacyjny poświęcony postaci Jana Karskiego.

Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji.