Michał Bartosz Majski - Łuków

Opinia o grze "Odkryj II RP" nauczyciela Michała Bartosza Majskiego z Łukowa:

Plus owych zajęć to na pewno ich niebanalność, wyjście z ławek szkolnych znacząco pobudza kreatywność i sprzyja większej otwartości umysłów uczniów. Gra została tak skonstruowana, że z jednej strony – może służyć jako wprowadzenie do tradycyjnej nauki dziejów II Rzeczypospolitej, a z drugiej strony – do podsumowania zrealizowanych już zagadnień.
To interesujące, że początkowy strach przed sprawdzaniem wiadomości szybko młodzieży ustępował. Uczniowie prędko wciągali się w fabułę, nie zdając sobie nawet sprawy, że wiedzę zdobywają mimochodem. Oprócz tego kształcili ważne umiejętności społeczne: współpracę, twórcze myślenie, komunikację interpersonalną, negocjowanie. Ważny wydaje się również fakt, iż obsługą gry zajmowali się rówieśnicy uczestników. Szybciej pękały początkowe lody niepewności, a i sami punktowi wiele się nauczyli.

Uczniowie bardzo dobrze przyjęli zajęcia z wykorzystaniem tej innowacyjnej metody. Pytali, kiedy podobne lekcje się powtórzą. Na pewno w nietypowy sposób udało im się zwiększyć wiedzę o okresie II Rzeczypospolitej. Serdecznie dziękujemy Muzeum Historii Polski i jego kompetentnej obsłudze za możliwość skorzystania z tak ciekawej oferty edukacyjnej.

Michał Bartosz Mojski