Jolanta Stępkowska - Gorzów Wielkopolski

Plusy gry:
  • Angażuje wszystkie grające osoby,
  • wyzwala aktywność,
  • pozwala kształcić lub utrwalać umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania zdobytych wiadomości,
  • pokazuje historię w nowym ciekawym świetle,
  • uatrakcyjnia proces nauczania
Czy zauważono zwiększenie wiedzy u uczniów po rozegraniu gry?
Tak - zwiększona rozpoznawalność postaci historycznych.

Jakie było nastawienie uczniów do gry?
Pozytywne, wyzwalała przede wszystkim chęć wzajemnej rywalizacji.

Inne uwagi:
Mocną stroną gry jest to, że pokazuje ona różne obszary funkcjonowania II Rzeczpospolitej, a nie skupia się tylko na jednym np.politycznym. Gra jest ponadto interdyscyplinarna, gdyż łączy historię, sztukę, j.polski i elementy przedsiębiorczości, ale takiej praktycznej nie teoretycznej.Zmusza uczniów do korzystania z różnych kształconych w szkole umiejętności.To naprawdę dobry pomysł na urozmaicenie procesu dydaktycznego w szkole, szczególnie gimnazjalnej.