II RP - LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

Po przeprowadzeniu w naszej szkole gry przestrzennej „Poznajemy II Rzeczpospolitą” uważamy, że stanowi ona interesującą propozycję dydaktyczną. Pozwala zaktywizować uczniów i wykorzystać zdobytą na lekcjach wiedzę w praktyce.


Wydaje nam się, że należy pracować nad poprawą przejrzystości realizacji gry i nieco zwiększyć zakres sprawdzania wiedzy uczniów. Nasze spostrzeżenia potwierdzają wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników gry. Większość uczniów uznała grę za atrakcyjną i wyraziła chęć zagrania w nią podczas lekcji (83%). Za najciekawsze elementy gry młodzież uznała aktywność i łamigłówki (60-70%). Za największy problem duża część uczniów uznała zasady gry (odpowiedzi średnio zrozumiałe bądź niejasne zaznaczyło od 40 do 50% uczniów).

Jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą z Muzeum Historii Polski w zakresie realizowania innowacyjnych form dydaktycznych.

Z poważaniem nauczyciele historii

D. Gardzielik
A. Sterniczuk
E. Trętowska

LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie