Grzegorz Ciemniak - Grzybno

Gra wzbudziła duże zainteresowanie i podobała się uczestnikom (zarówno nauczycielom jak i uczniom). W ciekawy sposób przedstawia treści związane z historią II RP. Zmusza do aktywnego poszukiwania odpowiedzi na pytania. Poszerza wiedzę uczniów o dziejach II RP.

Różnorodność zadań zmuszała młodzież do wykazania się wieloma umiejętnościami (praca z mapą, analiza źródeł historycznych, łączenia wiedzy źródłowej i poza źródłowej ). Może być wykorzystywana w procesie dydaktycznym zarówno jako wprowadzenie do dziejów II RP jak i ich podsumowanie.Dobrze opracowane materiały, wspierające uczestników, umożliwiają jej wykorzystanie wśród uczniów, których wiedza o II RP jest znikoma.

Pozdrawiam

Grzegorz Ciemniak