Anna Bednarczyk i Małgorzata Jastrzębska - Radom

Z wielką przyjemnością uczestniczyłam wraz z uczniami w grze historycznej. Uczniowie z ogromnym przejęciem zdobywali kolejne punkty, nabywając przy okazji sporo wiedzy nie tylko historycznej, ale też literackiej.

Szczególnie ważne było moim zdaniem umieszczenie w grze elementów wymagających umiejętności przestrzennego myślenia, gdyż są to zadania uczące różnych sposobów dotarcia do rozwiązania. Podobało mi się to, że była to zabawa zarówno dla uczestników, jak i dla prowadzących grę.

Wśród młodzieży panuje obecnie niestety wielkie zniechęcenie do nauki
historii, co zauważamy także my - nauczyciele poloniści i dlatego uważam, że
taka metoda nauki jest wspaniałym pomysłem i pokazaniem, że można wiedzę
zdobywać w zupełnie inny sposób.

Anna Bednarczyk, nauczyciel języka polskiego i Małgorzata Jastrzębska, nauczyciel historii.