Idea, cele i zasady projektu

Muzeum Historii Polski, Fundacja Banku Zachodniego WBK i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi ogłaszają nowy konkurs historyczno - filmowy

Bohaterowie drugiego planu

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:
I etap – napisanie pracy o objętości od 5 do 10 stron [format A4, czcionka 12, interlinia 1,5] o wybranym bohaterze drugiego planu.

II etap – warsztaty historyczno-filmowe, na które zostaną zaproszeni laureaci I etapu – autorzy sześciu najlepszych prac.

Zależy nam na tym, by uczestnicy:
 • odnaleźli w swoim środowisku lokalnym postaci, które służyły pomocą i wspierały działalność żołnierzy podziemia niepodległościowego, tajnych organizacji młodzieżowych, działaczy opozycyjnych, czyli tych którzy walczyli o wolną Polskę i prawa człowieka w latach 1944 – 1989,
 • nawiązali kontakt z rodzinami oraz organizacjami upamiętniającymi lub zrzeszającymi wyżej wymienionych,
 • dotarli do wspomnień uczestników wydarzeń, zarówno tych, którym pomagano, jak i tych którzy pomagali, uświadomili sobie, jak ważna była pomoc i solidarność z tymi, którzy walczyli o wolną Polskę, wzmocnili swoją identyfikację ze środowiskiem lokalnym szukając w nim inspiracji do tematu pracy,
 • poszerzyli wiedzę o przeszłości swojego regionu, miejscowości, kraju.

Udział w projekcie pozwoli uczniom na kształcenie:

 • umiejętności docierania do rozmaitych źródeł wiedzy (relacji, archiwów, dokumentów, miejsc działalności),
 • umiejętności interpretacji zdobytych wiadomości,
 • myślenia przyczynowo- skutkowego, selekcji faktografii i opracowania syntezy – słowem zastosowania warsztatu historycznego,
 • umiejętności prowadzenia pogłębionej rozmowy – wywiadu ze świadkiem historii,
 • umiejętności zdefiniowania i zastosowania różnych form pisarskich,
 • umiejętności pracy ze źródłem,
 • umiejętności tworzenia etiudy filmowej.