Informacje o konkursie "Rówieśnicy"

Rówieśnik - kolega ze szkolnej ławki, towarzysz wspólnych zabaw, często najbliższy przyjaciel. Wspólne doświadczenia grupy rówieśniczej są istotnym czynnikiem kształtowania tożsamości całego pokolenia. Inne są doświadczenia nastolatków, żyjących w czasie wojny, inne tych, którzy przeżyli karnawał „Solidarności”, a zupełnie inne tych, żyjących dzisiaj.
W historii naszego narodu młodzi ludzie bardzo często walczyli o niepodległość i suwerenność państwa, buntowali się przeciwko rzeczywistości, upominali się o wolność jednostki i możliwość wyrażania własnego zdania, tworzyli niezależną kulturę. Warto zadać sobie pytania: Co ich do tego skłaniało? Jakie były motywacje ich działania? Czy zdawali sobie sprawę z konsekwencji swoich decyzji?

Muzeum Historii Polski i Fundacja Banku Zachodniego WBK chcą zachęcić młodych ludzi do odszukania i opisania historii rówieśników z tamtych lat, czyli osób będących w tym samym wieku, ale żyjących w innych epokach historycznych.

Dlatego ogłaszamy I edycję konkursu tematycznego, pod hasłem
„Rówieśnicy”.
Bohaterami prac konkursowych powinni być Wasi rówieśnicy - osoby nastoletnie, walczące o niepodległość i suwerenność państwa, buntujące się przeciwko rzeczywistości czy biorące udział w niezależnej działalności kulturalnej,w latach 1945 – 1989 r.

Wszelkie informacje w zakładce: konkurs RÓWIEŚNICY