Odkryj II RP w Gorzowie Wielkopolskim. 1-13 września 2010

Gra przestrzenna "Odkryj II RP" została rozegrana w Gorzowie Wielkopolskim w Gimnazjum nr 9. Wzięło w niej udział około 170 uczniów.

Fot. Piotr.A.Wasiak/MHP

Opinia Jolanty Stępkowskiej, nauczyciela prowadzącego grę.

Plusy gry:
  • Angażuje wszystkie grające osoby,
  • wyzwala aktywność,
  • pozwala kształcić lub utrwalać umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania zdobytych wiadomości,
  • pokazuje historię w nowym ciekawym świetle,
  • uatrakcyjnia proces nauczania
Czy zauważono zwiększenie wiedzy u uczniów po rozegraniu gry?
Tak - zwiększona rozpoznawalność postaci historycznych.

Jakie było nastawienie uczniów do gry?
Pozytywne, wyzwalała przede wszystkim chęć wzajemnej rywalizacji.

Inne uwagi:
Mocną stroną gry jest to, że pokazuje ona różne obszary funkcjonowania II Rzeczpospolitej, a nie skupia się tylko na jednym np.politycznym. Gra jest ponadto interdyscyplinarna, gdyż łączy historię, sztukę, j.polski i elementy przedsiębiorczości, ale takiej praktycznej nie teoretycznej.Zmusza uczniów do korzystania z różnych kształconych w szkole umiejętności.To naprawdę dobry pomysł na urozmaicenie procesu dydaktycznego w szkole, szczególnie gimnazjalnej.