Gra "Odkryj II RP" w XIV LO w Katowicach.

W lutym 2013 r. gra przestrzenna "Odkryj II RP" trafiła do XIV LO w Katowicach. By lepiej poznać II RP w rolę przedsiębiorców wcieliło się 177 uczniów tej szkoły.
W opinii otrzymanej od nauczycielek szkoły - Jolanty Tinel i Marty Mieńciuk - czytamy m.in., że:
  • zaangażowanie uczniów było bardzo duże,
  • zadania uczyły umiejętności pracy w grupach, współdziałania, samodzielności w wykonywaniu zadań strategicznych,


  • gra ćwiczyła umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania i selekcji informacji, uczniowie ocenieni zostali za aktywność, ich wiedzę ze sztuki, którą uzupełnili w trakcie gry ,sprawdzi nauczyciel na lekcji WOK-u przygotowując test, (zaletą gry jest możliwość współpracy nauczycieli różnych przedmiotów),
  • myślimy, że gra uatrakcyjniła nasze zajęcia, zadowoliła młodzież w różnym stopniu, dla nas nauczycieli stała się inspiracją do dalszej pracy; niektóre z metod nauczania i zadań zaproponowanych przez autorów gry wprowadzimy do swojego warsztatu dydaktycznego.Zdjęcia wykonane przez Martę Mieńciuk i Dawida Ceglarka.