Ponad 200 zgłoszeń do konkursu "Mistrz i uczeń - wychowanie w II RP"!

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP”.
Wpłynęło do nas ponad 200 zgłoszeń – do udziału w projekcie zgłosili się uczniowie gimnazjów, liceów, techników z całej Polski oraz uczniowie polskich szkół na Litwie i Ukrainie.
Uczestnicy konkursu odnaleźli bardzo ciekawych bohaterów, w większości nieznanych szerokiej publiczności.Obok postaci znanych – takich jak Janusz Korczak - są osoby ważne dla środowisk lokalnych: założyciele i nauczyciele >miejscowych szkół, działacze harcerscy, pedagodzyczy duchowni. W pracach będą też opisywane historie szkół , środowisk harcerskich, towarzystwa gimnastycznego „Sokół” czy klubów sportowych działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Większość wybranych bohaterów ma w swojej biografii także kartę działalności w czasie II wojny światowej – mamy więc osoby zaangażowane w konspirację, organizujące tajne nauczanie, prześladowane przez Gestapo, więźniów obozów koncentracyjnych. Wśród wybranych postaci nie zabrakło też polskich oficerów (nauczycieli), którzy zginęli w Katyniu.
Prace należy przesłać do 17 maja 2013 r. na adres Muzeum Historii Polski.